Hem » Byggbeskrivning

Byggbeskrivning

Stugorna levereras i färdiga oisolerade block, med ytterpanel påspikad och förhydningspapp ( vindpapp) monterad. De olika byggblocken är till vikt och volym dimensionerade för att kunna hanteras av två vuxna personer, och fraktas på släpkärra eller lastbil.( max 240 cm bredd)

Många varianter!

Gavelblocken har fasta mått. MILLABO 454 cm,FRIBO 408 cm,MIKBO 364 cm,DALBO 334 cm,JONBO 304 cm, JANBO 263 cm och Målsbo 206 cm. Långväggarna tillverkas i standardlängderna 180, 240, 300, 360 cm och passar till respektive gavlar. Golvblocken är i sektioner med 20 mm råspont monterat på ovansidan som bärande underlagsgolv. De har fast breddmått 120, 150 och 180 cm längdmåttet som resp. gavel. ( MILLABO och FRIBO-golven är dock i två delar på längden). Vid behov tillverkas långväggar och golvsektioner även i andra mått för att anpassas till andra stugmått än standard. Dörrar och fönster kan placeras fritt med vissa undantag. Antal dörrar och fönster är valfritt.

Verandor

Alla modeller med sadeltak kan förses med en liten, mellan eller stor veranda. Den lilla är 80 cm, mellan storleken är 120 cm och den stora är 160 cm. I priserna för verandor ingår även tak och verandaräcken. (Gäller endast stugor med sadeltak). Altangolv till stugor med pulpettak offereras. Tänk på att tak över veranda räknas in i byggytan.

Individuella lösningar

Tänk igenom Era behov och vad utrymmet på tomten tillåter, och ”puzzla ihop” gavlar långväggar och ev. veranda. Om ni dessutom ”bollar” lite med olika tillbehör, alternativa material och dörr/fönsterplacering, så får ni en näst intill skräddarsydd personlig lösning.

Friggebods-Regler:

Med några få undantag får vem som helst, var som helst sätta upp en friggebod. Den får vara högst 15 m². Detta gäller även om det finns en bod tidigare på tomten, som byggts med byggnadslov. Höjden är max 3 m och om den placeras närmare tomtgräns är 4,5 m ska du ha grannens medgivande till det ( helst skriftligt). För att uppföra byggnader över 15 m² upp till 30 kvm så skall du ha tillåtelse från byggnadsnämnden och lämna in en bygganmälan till din kommun. Vi tillhandahåller förslag på grundkonstruktioner samt ritningar för bygganmälan utan kostnad.