Hem » Byggbeskrivning

Byggbeskrivning

Stugorna levereras i färdiga block som monteras på byggplats.
De olika byggblocken är till vikt och volym dimensionerade för att kunnna hanteras av två vuxna personer, och fraktas på släpkärra eller lastbil.( max 240 cm bredd)

 

Många varianter!

Gavelblocken har fasta mått. FRIBO 408 cm,DALBO 334 cm,JONBO 304 cm, JANBO 263 cm och Målsbo 206 cm.
Långväggarna tillverkas i standardlängderna 180, 240, 300, 360 cm och passar till respektive gavlar.
Golvblocken har fast breddmått 120, 150 och 180 cm längdmåttet som resp. gavel. ( FRIBO-golven är dock i två delar på längden).

Vid behov tillverkas långväggar och golvsektioner även i andra mått för att anpassas till andra stugmått än standard.
Dörrar och fönster kan placeras fritt med vissa undantag. Antal dörrar och fönster är valfritt.

 

Verandor

Alla modeller med sadeltak kan förses med en liten, mellan eller stor veranda.
Den lilla är 80 cm, mellan storleken är 120 cm och den stora är 160 cm. I priserna för verandor ingår även tak och verandaräcken. (Gäller endast stugor med sadeltak).
Verandagolv till stugor med pulpettak offereras.
Tänk på att tak över veranda räknas in i byggytan.

 

Individuella lösningar

Tänk igenom Era behov och vad utrymmet på tomten tillåter, och ”puzzla ihop” gavlar långväggar och ev. veranda. Om ni dessutom ”bollar” lite med olika tillbehör, alternativa material och dörr/fönsterplacering, så får ni en näst intill skräddarsydd personlig lösning.

 

Friggebods-Regler:

Med några få undantag får vem som helst, var som helst sätta upp en friggebod.
Den får vara högst 15 m². Detta gäller även om det finns en bod tidigare på tomten, som byggts med byggnadslov.
Höjden är max 3 m och om den placeras närmare tomtgräns är 4,5 m ska du ha grannens medgivande
till det ( helst skriftligt). För att uppföra byggnader över 15 m² skall du ha tillåtelse
från byggnadsnämnden i din kommun.

Vi tillhandahåller förslag på grundkonstruktioner samt ritningar för byggnadslov utan kostnad.