Hem » Friggebodsregler

Friggebodsregler

Friggebodsregler

Från och med 1 januari 2008 gäller nya regler för friggebodar.
En eller flera friggebodar får byggas med en sammanlagd byggnadsarea på högst 15 kvadratmeter.
Detta gäller även om det finns en bod tidigare på tomten, som byggts med byggnadslov.
Friggebodar får enbart byggas i anslutning till en- eller tvåbostadshus inklusive fritidshus – inte i anslutning till flerbostadshus.
Avstånd till tomtgräns ska vara 4,5 meter, annars krävs grannes tillåtelse ( helst skriftligt).
Taknockshöjden får max vara 3 meter räknat från markens medelnivå runt byggnaden.

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom
friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett
så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter.
Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden
och få ett startbesked.

Till skillnad från dagens friggebodar ska bostäderna kunna användas som permanentbostad,
men också som garage, förråd eller gäststuga.
Arean för komplementbostadshuset kan delas upp i delar, dvs. t.ex. 20 kvadratmeter bostad
och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten.
Byggnaden fär vara högst 4 meter i nockhöjd.

Vi har flera modeller som överensstämmer eller lätt kan anpassas till de nya reglerna.