Hem » Friggebodsregler

Friggebodsregler

Friggebodsregler

Från och med 1 januari 2008 gäller nya regler för friggebodar. En eller flera friggebodar får byggas med en sammanlagd byggnadsarea på högst 15 kvadratmeter. Detta gäller även om det finns en bod tidigare på tomten, som byggts med byggnadslov. Friggebodar får enbart byggas i anslutning till en- eller två bostadshus inklusive fritidshus – inte i anslutning till flerbostadshus. Avstånd till tomtgräns ska vara 4,5 meter, annars krävs grannes tillåtelse ( helst skriftligt). Taknocks höjden får max vara 3 meter räknat från markens medelnivå runt byggnaden.

Attefallshus

Du som har ett en- eller två bostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Till skillnad från dagens friggebodar ska Attefallshus kunna användas som permanentbostad och kallas då Attefallsbostad. Då ska byggnaden uppfylla Boverkets krav för bl a  U-värden, takhöjd, handikappsanpassning mm.

En enklare variant är då att bygga en Attefallsbyggnad som gäststuga-Förråd-Garage eller annat. Då är man inte låst att följa Boverkets regler för bostad. Arean för komplementsbyggnaden ( 25 kvm) kan delas upp i delar, dvs. t.ex. 20 kvadratmeter gästrum och 5 kvadratmeter förråd i samma byggnad eller som 2 separata byggnader på  olika ställe på tomten. Byggnaden får vara högst 4 meter  hög i förhållande till omgivande mark.

Du kan läsa mer här:

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/

Det finns även förslag på att Attefallshuset ska få byggas som 30 kvm men gäller då endast för Attefallsbostad. De extra 5 kvm tas då från friggeboden.

Totala byggytan förblir som tidigare max 40 kvm ( 30+10 eller 25+15).

Vi har flera modeller som överensstämmer eller lätt kan anpassas till de nya reglerna.